Srpski

КОМУНАЛНА ТАКСА


Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06.
U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12.

Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

U Bijeljini važi da preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini plaća 50% od propisane takse za isticanje poslovnog imena, takođe za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu taksa je umanjena za 50%, a privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju taksu umanjenu za 30%.

КОМУНАЛНА ТАКСА У ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА

Одлука о комуналним таксама
Измјена одлуке о комуналним таксама - важи од 01.01.2018. - Важне измјене које се односе на висину комунална такса за истицање пословног имена.