English

Textil LT d.o.o.

Trgovina na malo i veliko tekstilom

JIB:4403472910002
Žiro račun:5540010000446669
Adresa:KNEZ IVO OD SEMBERIJE 19, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/421-944
Odgovorno lice:IGOR TRIFKOVIĆ